Jdi na obsah Jdi na menu
 


EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ 2009

14. 10. 2010
Pěvecké sdružení Klimkovice se svou sbormistryní Miroslavou Habustovou se v letošním roce zapojilo do velkého projektu. Evangelium podle houslí skladatele Pavla Helebranda je hudebně-dramatickým dílem, na jehož ztvárnění se podílí několik souborů: Jiří Pavlica a Hradišťan, členové opery a Operního studia Národního divadla moravskoslezského, Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity, dětský folklorní soubor Iskérka a také smyčcový a dechový orchestr Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě.
Dílo, které oživuje příběhy z evangelií Nového zákona, vzniklo v roce 2001. Jeho autor, skladatel Pavel Helebrand se inspiroval moravskými lidovými baladami, pašijovými hrami a starodávným chrámovým divadlem. Vytvořil stylově vrstevnaté oratorium, ve kterém se prostupují různé hudební a dramatické formy.
Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš (Jiří Pavlica) sbírá apoštoly (muzikanty), dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno.

Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Události nabývají na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.