Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klimkovice pomohly lidem postiženým povodněmi

10. 10. 2010
Iniciátor celé akce – Pěvecké sdružení Klimkovice – vystoupilo se svým pásmem skladeb a věříme, že všichni přítomní pochopili, že nebylo možno předvést něco nového, nebyl k dispozici např. klavírní doprovod, na který jsme zvyklí apod. Vždyť celý nápad na takovýto způsob pomoci se zrodil a zrealizoval během jediného víkendu, kdy jsme všichni byli svědky katastrofy v přímém přenosu, kdy jen málokdo mohl zůstat imunní vůči událostem, které se odehrávaly v sousedních obcích.
Nutno připomenout i velký impulz našeho spoluobčana pana Petra Neuwirtha, který sám organizoval sbírku šatstva i pracovního náčiní, které byl v postižené oblasti zrovna potřeba. Náš velký dík patří dechové hudbě Veselka pod vedením pana kapelníka Strakoše, který bez váhání na naši nabídku ke spoluvystupování přistoupil a pomohl tak zrealizovat tento koncert.
 Zajímavé bylo vystoupení paní Jany Hoňkové, která se sama nabídla, že by mohla také přispět. Zvuk její altové flétny se nesl kostelíkem a možná jsme uvažovali o tom, jak pomíjivé jsou naše každodenní starosti.
Všichni účinkující vystupovali samozřejmě bez nároku na jakýkoliv honorář, ve svém volném čase, v období prázdnin, kdy pro nikoho z nás nebylo jednoduché přizpůsobit svůj osobní program a samotné provizorní podmínky přinášely stále nové a nové komplikace.
 
Přesto hodnotíme koncert velice kladně, jsme rádi za Vaši účast, kterou jste podpořili naši myšlenku, podpořili jste nás účinkující, ale hlavně jste podpořili obyčejné lidi, kteří v zaplavených oblastech přišli mnohdy o všechno.
Vstupné z koncertu přineslo Jeseníku nad Odrou 47.347,-Kč! Když byla panem místostarostou tato částka přímo na koncertě přítomným oznámena, celým kostelíkem se ozval obdivný vzdech a poté bouřlivý potlesk. Sami jsme takový výsledek nečekali!
Většina peněz pocházela od anonymních návštěvníků koncertu, ale přispěly také místní organizace: MO KSČM 3.000,-Kč, MO ODS 3.000,-Kč, Domov pro seniory Klimkovice 2.570,-Kč, ČSCH 500,-Kč. Hned další pracovní den byla na Městském úřadě tato částka dalšími příspěvky dorovnána na 50.000,-Kč.
 Naši radní poté rozhodli o stejném podílu města jako občanů, z našeho rozpočtu byla tedy doložena stejná částka a v úterý 7.7.2009 náš pan starosta Ing. Pavel Malík mohl přímo v Jeseníku nad Odrou tamnímu panu místostarostovi Liboru Macháčovi předat pomoc občanů Klimkovic ve výši 100.000,-Kč!