Jdi na obsah Jdi na menu
 


TISKOVÁ ZPRÁVA - EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ 2010

14. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA: Ostrava, 1. února 2010
 
Společnost PaS de Theatre s.r.o. uvádí
 
Evangelium podle houslí
Libreto a hudba Pavel Helebrand
Ve dnech 24. a 25. března 2010, vždy od 19:30 hodin, bude v katedrále Božského Spasitele v Ostravě uvedeno jedinečné dílo skladatele Pavla Helebranda – Evangelium podle houslí.
Ve dvou představeních bude mít ostravské publikum možnost zhlédnout neuvěřitelný počet 180 účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem v emotivním vystoupení, jehož jediné provedení v Ostravě v roce 2009 sledovalo více než tisíc diváků. Dílo bude v letošním roce uvedeno také na prestižní kulturní události „Dny lidí dobré vůle“ na Velehradě. Ostravští diváci mají příležitost zhlédnout představení ve svém městě.
 
Dílo
Helebrandovo stylově vrstevnaté oratorium zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.
 
Účinkující
·         sóla:   Jiří Pavlica a Cimbálová muzika Hradišťan
    Simona Mrázová, Anna Nitrová-Číhalová, Jakub Tolaš, Pavel Liška,
    Vojtěch Kupka, Jiří Halama, Barbora Čechová, Jiří Sedláček, Jindřich Jakubal
·         členové operního sboru a Operního studia NDM - sbormistryně Lenka Živocká
·         Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci-Hejčíně - sbormistryně Lenka Dohnalová
·         Pěvecké sdružení Klimkovice - sbormistryně Miroslava Habustová
·         Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity - sbormistr Jan Spisar
·         dětská hudecká muzika Iskérka při ZUŠ E. Runda - vedoucí Jarmila Červenková
·         komorní smyčcový orchestr a Dechová harmonie Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
·         varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
·         dirigent: Petr Šumník
 
Předprodej vstupenek
bude zahájen 18. února 2010 v Ostravském informačním servisu s.r.o., Nádražní 7, Ostrava 1, www.ostravainfo.cz, tel.: 596 123 913.

Více informací o projektu: www.pasdetheatre.cz